Confruntând frica - de Joyce Meyer

Confruntând frica - de Joyce Meyer

Scris în . Publicat în Articole de Joyce Meyer.

... căci Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Deuteronom 31:6

Mesajul „Nu te teme căci Eu, Domnul, sunt cu tine!” este exprimat în multe feluri diferite în toată Scriptura. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne temem pentru că frica ne împiedică să primim și să facem tot ce a planificat El pentru noi. El ne iubește și vrea să ne binecuvânteze și ne-a oferit căi pentru a scăpa de frică.

În următorul pasaj putem vedea că noi, care credem în Isus Hristos, nu trebuie să ne temem de lucrurile de care se tem necredincioșii, oamenii din lume. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne temem de lucrurile acelea.

Așa mi-a vorbit Domnul, când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia: „Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire; și nu vă temeți de ce se teme el (sau îi face pe alții să se teamă), nici nu vă speriați! Sfințiți însă pe Domnul oștirilor (privindu-L ca singura nădejde de siguranță). De El să vă temeți și să vă înfricoșați (nu-L supărați prin faptul că vă temeți de oameni și nu vă puneți încrederea în El).” Isaia 8:11-13 (AMP)

În Cuvântul Său, Dumnezeu ne spune că noi putem trăi o viață de victorie, fiind puternici în El și în puterea tăriei Lui. Și El a făgăduit că nu ne va lăsa, nici nu ne va părăsi indiferent ce se va întâmpla.

Fără frică!

Fiecare dintre noi a experimentat începutul umblării prin credință și chiar la gândul acesta, frica și-a făcut apariția înlăuntrul nostru. Trebuie să ne dăm seama că sursa fricii este Satana. 1 Ioan 4:18 spune:

„În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste.”

Satana trimite frica pentru a încerca să ne chinuie fiind atât de îndoielnici și triști încât să fim împiedicați să facem ceea ce vrea Dumnezeu să facem și să primim tot ce vrea El să primim de la El.

Putem trăi fără frică dacă ne clădim credința pe ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său. De exemplu:

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică (de lașitate, slugărnicie si frică lingușitoare), ci ne-a dat un duh de putere, de dragoste și de chibzuință (de calm și minte echilibrată, cu disciplină și stăpânire de sine). 2 Timotei 1:7 (AMP)

Întăriți-vă și îmbărbătați-vă! Nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Deuteronom 31:6

Romani 10:17 ne spune: „Așadar credința vine în urma auzirii și auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu.” Trebuie să învățăm și să mărturisim cu voce tare versete ca cele de mai sus și ca cele de la sfârșitul acestei cărți și să bem din Cuvânt ca dintr-un pahar cu apă atunci când suntem însetați. Când ne deschidem gura și mărturisim ceea ce ne spune Domnul și ceea ce spune El despre noi, Cuvântul lui Dumnezeu ne dă puterea să biruim fricile care ne chinuie și ne împiedică.

Îndrăzneala (asigurarea, privilegiul de a îndrăzni) pe care o avem la El (suntem siguri) este că, dacă cerem ceva după voia Lui (în acord cu planurile Sale), ne ascultă.

Și, dacă (de vreme ce) știm (cu siguranță) că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe (ne-au fost date în posesie) lucrurile pe care I leam cerut. 1 Ioan 5:14,15 (AMP)

Este putere în rugăciune și în mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu care este voia Sa revelată. Eu sunt convinsă că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face în timpul nostru de rugăciune este să mărturisim Cuvântul.

Atunci când suntem în situația de a încerca să evităm confruntarea cu anumite lucruri din viața noastră din cauza fricii, a groazei, a nesiguranței sau nehotărârii, ceea ce trebuie să facem este să ne rugăm și să-I cerem lui Dumnezeu să facă ceea ce a făgăduit în Cuvântul Său: să meargă înaintea noastră și să netezească drumul pentru noi. Iacov ne învață că nu avem pentru că nu cerem (Iacov 4:2). Isus ne spune să cerem, să căutăm și să batem (Matei 7:7).

Când mergem la un interviu pentru un post, de exemplu, în loc de a trăi teama că vom face o impresie negativă și nu vom primi postul respectiv, trebuie să-L rugăm pe Domnul să fie cu noi, să meargă înaintea noastră să pregătească drumul pentru noi, astfel încât să ne putem prezenta în cea mai bună lumină. Atunci putem avea încredere că orice s-ar întâmpla va fi pentru binele nostru și în conformitate cu voia lui Dumnezeu desăvârșită și cu planul Său pentru noi.

Treci la acțiune chiar dacă ți-e frică!

Domnul zisese lui Avram (în Haran): „Ieși (pentru tine și în avantajul tău) din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta.” Genesa 12:1

Cum te-ai simți dacă Dumnezeu ți-ar spune să lași casa familiei tale și tot ce îți este familiar și confortabil pentru a pleca nu știu unde? Plin de frică?

Aceasta a fost cu siguranță provocarea cu care a fost confruntat Avram în acest pasaj - și care l-a înfricoșat. De aceea, Dumnezeu a continuat spunându-i din nou și din nou: „Nu te teme!” Este același mesaj pe care i l-a dat lui Iosua atunci când l-a chemat să-i conducă pe copiii lui Israel să ia țara pe care El a făgăduit că le-o va da ca moștenire (Iosua 1:6,7,9).

Oricine urmează să facă ceva pentru Dumnezeu, Îl va auzi cu siguranță pe Dumnezeu spunând cu regularitate: „Nu te teme!”

Elisabeth Elliot, al cărei soț a fost ucis împreună cu alți patru misionari în Ecuador, spune că viața ei a fost în întregime controlată de frică. De fiecare dată când începea ceva, frica o oprea. O prietenă i-a spus ceva care a eliberat-o. Aceasta i-a spus: „De ce nu treci la acțiune așa cum ești, înfricoșată?” Elisabeth Elliot și Rachel Saint, sora unuia dintre misionarii uciși, s-au dus să evanghelizeze triburile indiene, inclusiv pe oamenii care le-au ucis soțul și fratele.

De multe ori, atunci când vrem să facem ceva ne gândim că trebuie să așteptăm până ce nu ne mai este frică. Dacă procedăm așa, probabil că vom realiza foarte puțin pentru Dumnezeu, pentru alții și chiar și pentru noi. Atât Avram cât și Iosua, au trebuit să pășească în credință și în ascultare de Dumnezeu și să facă ce le-a poruncit El să facă – chiar dacă se temeau.

Domnul mi-a reamintit întâmplarea cu „De ce să nu faci acest lucru fiindu-ți frică?” și apoi a început să-mi arate anumite lucruri referitoare la frică.

„Nu te teme” înseamnă „Nu fugi!”

Nu vă temeți de nimic, stați pe loc (cu fermitate, încrezători, netulburați) și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta. Exod 14:13 (AMP)

Ceea ce am înțeles că-mi spune Dumnezeu este că expresia „Nu te teme!” înseamnă pur și simplu „Nu fugi!” Apoi, soluția pentru a scăpa de frică este, de asemenea, simplă. Atunci când suntem confruntați cu frica, în loc să ne plecăm genunchiul în fața ei, trebuie să i ne împotrivim cu fermitate și să facem oricum lucrul de care ne este frică.

Aceasta este exact ceea ce ne spune Dumnezeu în Cuvântul Său să facem. Chiar dacă îți tremură genunchii și ți se usucă gura și simți că vei cădea, trebuie să continui să spui: „Doamne, întărește-mă!

Tu mi-ai spus să fac aceste lucruri și cu ajutorul Tău am de gând să le fac pentru că aceasta este voia Ta pe care mi-ai descoperit-o mie. Sunt hotărât că viața mea nu va fi condusă de frică, ci de Cuvântul Tău.”

Confruntă teama cu Cuvântul lui Dumnezeu

Frica nu poate fi ștearsă, sau nu poți spera ca ea să dispară, ci trebuie să fie confruntată și trebuie să o tratezi folosind Cuvântul lui Dumnezeu.

Sunt situații când oamenii sunt eliberați în mod miraculos de frică prin rugăciune.

N-avem nicio îndoială că este posibil așa ceva întrucât noi slujim un Dumnezeu care face minuni. Eu m-am rugat pentru oameni ca să fie eliberați de frică, iar ei au venit mai târziu la mine și mi-au spus: „După ce te-ai rugat pentru mine n-am mai avut vreodată probleme cu frica.” Dar de cele mai multe ori, confruntăm și biruim fricile noastre prin faptul că medităm la Cuvântul lui Dumnezeu și îl rostim și ne împotrivim fricii în puterea Duhului.

În cazul meu, am avut probleme mari ca rezultat al abuzului pe care l-am suferit în copilărie. Erau multe lucruri în viața mea de care aveam nevoie să fiu eliberată. Dar cu o mică excepție, Dumnezeu m-a eliberat de toate în urma faptului că am aplicat Cuvântul Său. Dumnezeu nu ne eliberează întotdeauna „de” anumite lucruri; adesea El ne trece „prin” ele.

Frica este ceva fals

...diavolul... de la început a fost ucigaș; și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Ioan 8:44

Biblia nu ne spune „Nu tremura!” sau „Nu transpira!” sau „Nu te clătina!”, ci spune „Nu te teme!”

Este o diferență.

În acest context, a-ți fi frică înseamnă a o lua la fugă sau a fugi de ceva. Prietena Elisabetei Elliot îi sugera să înceapă să facă lucrul de care se temea în loc să fugă de el.

Se spune că literele ce compun cuvântul FRICA ar putea să însemne „False Realități Imaginate Ca Adevărate”.

Isus a spus că diavolul este un mincinos și tatăl minciunii. Adevărul nu este în el. El încearcă să folosească falsul pentru a-i înșela pe oamenii lui Dumnezeu să le fie frică, așa încât să nu fie suficient de îndrănzneți să fie supuși Domnului și să beneficieze de binecuvântările pe care El le are pregătite pentru ei.

De cele mai multe ori, frica de un anumit lucru este mai rea decât lucrul în sine. De regulă, dacă noi vom fi curajoși și destul de hotărâți să facem lucrul de care ne este frică, vom descoperi că acesta nu este nici pe departe atât de rău cum am crezut noi că va fi.

Peste tot în Cuvântul lui Dumnezeu găsim că Domnul spune poporului Său mereu și mereu „Nu te teme!” Eu cred că motivul pentru care El face asta e să-l încurajeze așa încât să nu-i îngăduie Satanei să-l jefuiască de binecuvântarea care îi aparține.

În același fel, datorită faptului că El știe că noi suntem temători, Domnul continuă să ne îndemne și să ne încurajeze să insistăm indiferent ce ne stă înainte, și să facem ceea ce ne spune El să facem. De ce? Pentru că El știe că ne așteaptă mari binecuvântări de cealaltă parte.

Vedem un exemplu de acest fel la Avram.

Curajul și ascultarea duc la mari răsplătiri

După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.” Geneza 15:1

Așa cum am văzut anterior în Geneza 12:1, Dumnezeu i-a dat lui Avram o poruncă înaltă. Cu alte cuvinte i-a spus: „Fă-ți bagajele și părăsește-i pe toți cei pe care-i cunoști și lucrurile cu care te simți confortabil și vino în locul pe care ți-l voi arăta.”

Dacă Avram și-ar fi plecat genunchiul înaintea fricii, povestea lui nu ar fi fost cunoscută niciodată așa cum o cunoaștem noi. El n-ar fi experimentat niciodată faptul că Dumnezeu este scutul lui și răsplata lui cea foarte mare.

Tot astfel, dacă Iosua nu și-ar fi învins teama și nu ar fi ascultat porunca lui Dumnezeu ca să conducă pe poporul Său în Țara Făgăduinței, nici el nu s-ar fi bucurat de tot ce a plănuit și pregătit Dumnezeu pentru ei.

Este putere în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne face în stare să încetăm să ne mai plecăm genunchiul de frică în fața dorințelor diavolului. Putem să facem ceea ce vrea Dumnezeu să facem, chiar dacă trebuie să facem aceste lucruri fiindu-ne frică.

Material extras din cartea gratuită, de Joyce Meyer - Vorbind deschis despre frică. Comandă seria de cărți Vorbind deschis despre de AICI.

2816 accesări
sidebar tvlive
sidebar facebook
sidebar revista
App mobila

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

Aplicația mobilă AO

badge google play badge appstore

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.